Rekisterinpitäjä

Belarus -gruppa Finljandija ry
Yhdistysnumero 197.182
Kotipaikka Iitti
Puhelin 040 095 4473
Sähköposti belkku@belkku.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kyösti Moilanen
Puhelin 040 095 4473
Sähköposti belkku@belkku.fi

Henkilörekisterin nimi

Belarus -gruppa Finljandija ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Belarus -gruppa Finljandija ry:n jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsensuhteen hoitaminen ja jäsenviestintä sekä tiedottaminen.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä belkku@belkku.fi.

Rekisteröitävät tiedot
Belarus -gruppa Finljandija ry:n jäsenrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– Jäsentunnus
– Nimi
– Syntymäaika
– Katuosoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Maa (ellei Suomi)
– Puhelin
– Sähköposti
– Kotisivu
– Jäsentyyppi
– Jäsenmaksujen maksutiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Belarus -gruppa Finljandija ry:n jäsenrekisterin tietolähteenä toimii jäsenen kertomat tiedot rekisterinpitäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhdistys ei siirrä tietoja Suomen ulkopuolelle. Jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen kotisivupalvelimella, joka on Suomessa.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti jäsentietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, jäsentietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Belarus -gruppa Finljandija ry:n jäsenrekisterissä, jossa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Belarus -gruppa Finljandija ry käyttää sivustollaan evästeitä.